Norges Skøyteforbund

Membership:
Speed Skating Member and Figure Skating Member
Member since:
1894
Address:
Serviceboks 1
Ullevål Stadion
N-0840 Oslo
Phone:
(+47) 21 02 97 20
Opening times:
www.skoyteforbundet.no
Email:
skoyteforbundet@nif.idrett.no
Web and Social:
http://www.skoyteforbundet.no
Facebook Instagram
Other information:
President: Mrs Mona Adolfsen
General Secretary: Mr Frode Bohm

Share