Biography

Maria Bialous-Zuchowicz
Maria Bialous-Zuchowicz

Poland

Honorary Member

Elected: 2006